Bão có hình thành ở đường xích đạo không

Tại sao ở đường xích đạo không bao giờ hình thành và xảy ra bão? 
bao-1374133967-500x0-3936-1425379225.jpg

Ảnh minh họa: Atlantic